Pohybové hry pro děti v MŠ

Za ta léta mám mnohé hry "zažité" a jsou pro mne tak notoricky známé, že ve svých přípravách nepovažuji za nutné rozepisovat jejich postup.
Jednak na to mám skvělou knihu, kterou opatruji jako "oko v hlavě" a za školních let jsem ji na škole měla jako učebnici. Dnešní studenti ji nemají, což je škoda.

KRESTOVSKÁ - Juklíčková: Pohybové hry dětí předškolního věku, Vydal: SPN (což byla i schválená učebnice pro pedagogické školy jako pomocná kniha pro učitelky MŠ)

Ale na mnohých školkách ji určitě najdete ve školní knihovně, protože to byla součást výukové literatury.
V dnešní době je výhoda velkého množství pedagogické literatury s praktickými náměty na hry s dětmi (seznam literatury níže), ale také se dá spoustu nápadů a návodů najít na internetu.

obrázek knihy si můžete zvětšit kliknutím pravým myšítkem - zobrazit obrázek

Proto jsem byla překvapena, když jsem dostala zprávu, abych dodala popis některých her, které využívám ve svých přípravách - např. Hra na jelena, Hra na zajíčka, hra na zamrzlé vajíčko, Hra na Mrazíka, apod.

Takže na této stránce popíšu některé hry, které znám (některé už od svého dětství) a využívám je při své práci. Hry jsou také především o kreativitě učitelky, každý si může také vymyslet , upravit hru podobnou nějaké původní, tak aby se mu hodila k tématu ;-)  Např. Šašek řekl - obdoba Kuba řekl; Šašek ztratil čepičku- obdoba Pan čáp ztratil čepičku; apod.

POHYBOVÉ HRY (nejen) do školky (50 námětů) - najdete je nyní i na novém webuklikněte zde

1

KUBA ŘEKL
Učitelka udává dětem příkazy: "Kuba řekl....." (např. "Kuba řekl: sedněte si".) Děti je plní. Když ale učitelka vynechá "Kuba řekl" a vysloví pouze pokyn "sedněte si", tak nesmí děti zareagovat. Kdo se splete, tak ze hry vypadne. Příkazy jsou na změny poloh a postojů "Kuba řekl:  lehněte si"; "Kuba řekl:  postavte se na 1 nohu"; "Kuba řekl:  klekněte si".....

 • obdoba: Šašek řekl;
2

NA ZAJÍČKA
děti stojí v kruhu, drží se za ruce, chodí dokola, jeden je zajíček sedí uprostřed - děti říkají (zpívají): "Zajíček ve své jamce sedí sám, sedí sám, ubožáčku, co je ti, že nemůžeš skákati? Chutě skoč, chutě skoč a vyskoč! Na koho chceš!" - zajíček si skokem nakonec vybere jednoho, kterého obejme - ten bude další zajíček.

3

PAN ČÁP ZTRATIL ČEPIČKU
Učitelka i děti říkají říkanku a klapou při tom nataženýma rukama před sebou (představují zobák čápa).
Říkanka zní takto: "Pan Čáp ztratil čepičku, měla barvu barvičku xxxx". Učitelka řekne nějakou barvu, např. žlutou.
Úkolem dětí je co nejrychleji tuhle barvu najít a dotknout se jí (stačí jedním prstem).

 • obdoba: Šašek ztratil čepičku; Krtek ztratil čepičku;
4

NA MEDVĚDA 1.
jedno dítě představuje spícího medvěda a ostatní děti se k němu pomaloučku přibližují, přičemž říkají říkanku:
"Vstávej, méďo, vstávej už, ty tak dlouho spíš, že nás nechytíš?"
Medvěd se probouzí a honí děti, které se běží schovat do vyznačeného domečku. Dítě, které medvěd chytí před domečkem, si vymění roli s medvědem. Do domečku za dětmi medvěd nemůže. Hra se opakuje dle zájmu dětí.

5

NA KOCOURKA A MYŠ
Určíme kočku a myš. Děti si stoupnou do kruhu, drží se za ruce. Myš je uvniř kruhu, kočka venku. Kočka říká: "Myšičko, myš, pojď ke mně blíž". Myška odpovídá: "Nepůjdu, kocourku, nebo mě sníš!" - na to děti zvednou spojené ruce, myš vyběhne z kruhu a kočka jí honí. Myš se musí rychle opět schovat do domečku (kruhu). Pokud ji kočka chytí, role se mění - vybereme jiné děti.

6

KRÁL SEDÍ (spí) NA TRŮNU
uprostřed kruhu stojících dětí sedí na židličce Král a má na hlavě papírovou korunu. Během říkanky „Král sedí na trůnu, na hlavě má korunu. Kdo korunu z hlavy sejme, na královský trůn si sedne“,
děti chodí dokola kolem krále a jedno z dítek, na které ukáže p. uč.,  sebere králi korunu. Král musí co nejrychleji dostihnout toho, co mu korunu sebral a zároveň ten, co mu ji sebral, musí co nejrychleji dosedenou na trůn - a stává se králem.

7

ŠKATULATA HEJBEJTE SE
Po zemi se rozloží kruhy, děti se postaví na jednu stranu herny. Kruhů musí vždy být o kruh méně, než je dětí, pak se řekne: „škatulata hejbejte se“ a děti se snaží výměnou dostat do některého z kruhů. Ten, kdo to nestihne, vypadává (může odstartovat další hru říkankou). Odebíráme kruhy a hrajeme tak dlouho, dokud nezbude jedno dítě - to vyhrává.

8

NA BAREVNÁ AUTA
Děti drží v rukou kroužek (volant) a běhají volně v prostoru po celé hrací ploše (jezdí jako auta).
Ve středu hrací plochy stojí učitelka a střídavě zvedá a schovává červený a zelený praporek nebo kroužek. Děti při běhu zrakem stále sledují učitelku a pohotově reagují na změny optických signálů:

 • vztyčený zelený kroužek - praporek – volný pohyb,
 • vztyčený červený kroužek - praporek – zastavit a zůstat stát na místě
9

NA BAREVNÉ DOMEČKY (GARÁŽE)
Na zem umístíme barevné obruče, pro každé dítě jeden NEBO jeden velký pro skupinku dětí. Ty představují domeček - garáž. Děti si musí zapamatovat, kterou barvu mají.  Na znamení (bubínek, praporek, hudba) se děti rozeběhnou volně po herně a na smluvený signál (bouchnutí) se rychle vracejí do svého (správného) domečku.

 • obdoba: na vztyčenou barvu jezdí jenom určené auta, ostatní čekají v domečcích - garážích; barvy přidáváme - i ubíráme
10

NA VODNÍKA
Děti stojí uvnitř kruhu vytvořeného z lana, který znázorňuje rybník. Uprostřed je vybrané dítě – VODNÍK a děti plavou okolo něj a přitom říkají básničku:
"Děti plavou po rybníku, Každý rychle pospíchá, Koho stačíš náš vodníku Ve vodičce nachytat?"
Při posledním slově se děti snaží dostat co nejrychleji z rybníku ven a vodník se snaží někoho chytit, ten se pak stává vodníkem.

11

HRA NA MRAZÍKA 1.
Jedno dítě je mrazík, běhá mezi ostatními a dotykem ruky děti zmrazí. Učitelka (nebo jiné dítě) chodí mezi dětmi (s obrázkem sluníčka, stužkou, žlutým šátkem) a koho se dotkne, toho odmrazí. Dítě roztaje a zapojí se znovu do hry.

12

NA MRAZÍKY 2.
"Honily se 2 (3) mrazíci, honily se po ulici. Ke komu, ke komu? Schováme se k někomu"  - z dětí vybereme 2(3) mrazíky. Všechny děti na říkanku běhají, na povel, který určí učitelka, ke komu se mrazíci schovají (např. k těm, co mají červená tričky, modré tepláky, apod), mrazíci si musí v běhu vyhledat děti podle pokynu a chytit se jich. Z chycených budou noví mrazíci.

13

MRAZÍCI 3.
2 vybraní Mrazíci volají na děti:
"My jsme dva bratři, zmrzlí jak se patří"
1. říká: "Já mam nos červený", 2. říká: "já do modra zbarvený".
Děti odpoví: "my se mrazu nebojíme, běháme a dovádíme" a běží vstříc mrazíkům, koho se mrazík dotkne ten "zmrzne".

14

NA ZAMRZLÉ VAJÍČKO
Děti si sednou do kruhu, schoulí hlavu dovnitř. Po obvodu chodí dítě s lehkým předmětem v ruce (např. šátek), po chvilce ho jemně položí za vybrané dítě. ten, kdo dostal šátek za záda, musí zareagovat. Začnou se honit, na prázdné místo zaklekne rychlejší z nich. Ten, kdo nezareagoval na předmět na zádech, se stává „zamrzlým vajíčkem".

15

NA VRABCE A HLÍDAČE
Na koberci (v herně) vymezíme prostor pro hlídače, použijeme obruč, lano nebo nakreslíme na podlahu kruh. Hlídač sedí v kruhu, má zavřené oči, předstírá spánek. Ostatní děti napodobují vrabce, poskakují okolo kruhu, říkají říkanku a předstírají zobání zrní:
"Hlídač usnul na lavici, všichni vrabci na silnici. Až se zrní nazobáme, na hlídače zavoláme: Hlídači, vstávej!""
Hlídač na slovo "vstávej" vyskočí a honí děti. Děti v roli hlídače střídáme.

16

NA ČERTÍKA BERTÍKA
Děti si sednou do kruhu. Po obvodu chodí dítě (ČERT) s lehkým předmětem v ruce (např. plyšák myši). Děti se ptají "čertíku, Bertíku, co to neseš v pytlíku?". Čert odpovídá: "je to myš, malá myš, snad se hochu nebojíš?" a po chvilce jemně položí předmět (myš) za vybrané dítě. Ten, kdo dostal myš za záda, musí zareagovat. Začne čerta honit, ale ten musí zasednout jeho prázdné místo. Ten, kdo získal myš, se stává „čertem" a hra se opakuje.

17

VŠICHNI DOMŮ
Děti se volně procházejí ve vyznačeném prostoru. Na povel učitelky "všichni domů"  děti běží do určeného domečku.

18

NA OVEČKY A VLKA
Děti – ovečky stojí na jedné straně za vyznačenou čarou. Dítě nebo učitelka stojí proti nim – ovčí máma. Vlk stojí stranou.
Maminka říká: „Ovečky, ovečky, pojďte domů“.
Ovečky odpovídají: „Nepůjdeme“.
Maminka: „Proč?“
Ovečky: „Pro vlka“
Maminka: „Kde je vlk?“.
Ovečky: „Číhá na nás.“
Maminka říká: „Ovečky, ovečky, nebojte se!“.
Nato se ovečky rozběhnou k mamince a zároveň vyběhne vlk a ovečky chytá. Hru můžeme opakovat tak dlouho, dokud nejsou všechny ovečky chyceny. Poslední chycená ovečka se stává vlkem. Ovečky i vlk musí stát za vyznačenou čarou.

19

DOBRÝ DEN, POJĎTE VEN
Děti stojí v kruhu čelem dovnitř. Jedno dítě obchází kruh zvenčí. Někomu zaklepe na rameno a řekne: „Dobrý den, pojďte ven!“. To je povel pro vyběhnutí a začíná honička, běhá se v jednom směru a ten co klepal se musí zařadit na kamarádovo místo. Ten pak chodí a klepe.

20

NA ZVONÍKA
Určené dítě je zvoník. Ostatní děti mají své domky (kroužky,…).
Zvoník svolává děti tím, že ten, u koho zazvoní, se za něj zařadí, když jsou všechny děti v zástupu, zavede je zvoník dál od domova, silně zazvoní, načež se děti rozběhnou k domovům.
Zvoník se také snaží dostihnout některého z domečků. Na koho nezbude místo, je zvoníkem.

21

VYVOLÁVANÁ S MÍČEM
Hra je založena na házení a chytání míče v kruhu, což je pro malé děti ještě velmi obtížné. Hází proto učitelka, která je uprostřed kruhu, nebo starší dítě. Postupně přidáváme k hodu i jméno dítěte, kterému je míč určen. Později volí učitelka různé směry hodu (např. hodí dítěti, to míč vrátí, učitelka se otočí a hodí jinému naproti). Další variantou je uhodit míčem do země, vyvolat jméno dítěte, poodstoupit a nechat dítě, aby samo míč chytilo. Pro různě staré děti je možné varianty kombinovat.

22

NA SOCHY
Děti běhají volně v prostoru v rytmu hudby, klavíru nebo jiného nástroje. Prudší úder znamená, že se děti zastaví a vytvoří nějaký postoj - sochu. Snaží se nepohnout. Na pokyn klavíru se začnou znovu pohybovat. Je možné běh prostřídat s jiným druhem pohybu nebo akcelerovaným během.

23

UVÍJÍME VĚNEČEK
Písnička: „Uvíjíme věneček, ze všech našich kytiček, zapleteme do věnečku kvítek, lístek i větvičku. Jaké jméno máš? … Tak pojď mezi nás“ - hru začíná učitelka a po vyslovení květin vybraných dětí se děti zapojí do řetezu a společně zpívají a vybírají další děti

24

ČERTÍ ŘETEZ
tuto a další pohybové hry v mš, pohybové hry pro předškoláky, najdete na novém webu - zde

25

ČERTÍ TANEČEK
tuto a další pohybové hry v mš, pohybové hry pro předškoláky, najdete na novém webu - zde

26

NA SLEPIČKY
tuto a další pohybové hry v mš, pohybové hry pro předškoláky, najdete na novém webu - zde

27

KTERÝ DRAK CHYBÍ?
tuto a další pohybové hry v mš, pohybové hry pro předškoláky, najdete na novém webu - zde

28

TIŠE, TIŠE JEŽEK SPÍ 1.
tuto a další pohybové hry v mš, pohybové hry pro předškoláky, najdete na novém webu - zde

29

NA JEŽKA 2.
tuto a další pohybové hry v mš, pohybové hry pro předškoláky, najdete na novém webu - zde

30

NA JEŽKA 3.
tuto a další pohybové hry v mš, pohybové hry pro předškoláky, najdete na novém webu - zde

31

NA TYGRA A MYŠ (obdoba na Palečka a Obra)
tuto a další pohybové hry v mš, pohybové hry pro předškoláky, najdete na novém webu - zde

32

NA BAREVNÁ JABLÍČKA
tuto a další pohybové hry v mš, pohybové hry pro předškoláky, najdete na novém webu - zde

33

ŽABÍ ZÁVODY
tuto a další pohybové hry v mš, pohybové hry pro předškoláky, najdete na novém webu - zde

34

ŽIDLIČKOVÁ
tuto a další pohybové hry v mš, pohybové hry pro předškoláky, najdete na novém webu - zde

35

ZLATÁ BRÁNA
tuto a další pohybové hry v mš, pohybové hry pro předškoláky, najdete na novém webu - zde

36

NA KOMINÍKY
tuto a další pohybové hry v mš, pohybové hry pro předškoláky, najdete na novém webu - zde

37

NA RYBIČKY A RYBÁŘE 1.
tuto a další pohybové hry v mš, pohybové hry pro předškoláky, najdete na novém webu - zde

38

NA RYBÁŘE A RYBIČKY 2.
tuto a další pohybové hry v mš, pohybové hry pro předškoláky, najdete na novém webu - zde

39

NA PEŠKA
tuto a další pohybové hry v mš, pohybové hry pro předškoláky, najdete na novém webu - zde

40

NA BUBLINU

tuto a další pohybové hry v mš, pohybové hry pro předškoláky, najdete na novém webu - zde
41

SIGNÁL KÁŽE 1.
tuto a další pohybové hry v mš, pohybové hry pro předškoláky, najdete na novém webu - zde

42

KOUZELNÝ SIGNÁL 2.
tuto a další pohybové hry v mš, pohybové hry pro předškoláky, najdete na novém webu - zde

43

HONZO, VSTÁVEJ
tuto a další pohybové hry v mš, pohybové hry pro předškoláky, najdete na novém webu - zde

44

NA MYČKU AUT
tuto a další pohybové hry v mš, pohybové hry pro předškoláky, najdete na novém webu - zde

45

NA VITAMÍN A BACIL
tuto a další pohybové hry v mš, pohybové hry pro předškoláky, najdete na novém webu - zde

46

NA KRÁLE 2.
tuto a další pohybové hry v mš, pohybové hry pro předškoláky, najdete na novém webu - zde

47

KOLO, KOLO MLÝNSKÝ
tuto a další pohybové hry v mš, pohybové hry pro předškoláky, najdete na novém webu - zde

48

VŠECHNO LÍTÁ, CO PEŘÍ MÁ
tuto a další pohybové hry v mš, pohybové hry pro předškoláky, najdete na novém webu - zde

49

NA LEPIDLO
tuto a další pohybové hry v mš, pohybové hry pro předškoláky, najdete na novém webu - zde

50

NA VLAŠTOVKY
tuto a další pohybové hry v mš, pohybové hry pro předškoláky, najdete na novém webu - zde

51

NA SOCHY 1.
tuto a další pohybové hry v mš, pohybové hry pro předškoláky, najdete na novém webu - zde

52

NA SOCHY 2.
tuto a další pohybové hry v mš, pohybové hry pro předškoláky, najdete na novém webu - zde

Pridat.eu

Některé hry jsou tak notoricky známé, že nelze dohledat původního autora. Každopádně zajímavé zdroje pohybových her, ze kterých také čerpám, naleznete v těchto knihách:

 • KRESTOVSKÁ - Juklíčková: Pohybové hry dětí předškolního věku, Vydal: SPN (což byla i schválená učebnice pro pedagogické školy jako pomocná kniha pro učitelky MŠ)
 • DVOŘÁKOVÁ, Hana. Cvičíme a hrajeme si. 1. vydání. Olomouc : Hanex, 1950. 101 s. ISBN 80-85783-07-X.
 • DVOŘÁKOVÁ, Hana. Pohybem a hrou rozvíjíme osobnost dítěte. Tělesná výchova ve vzdělávacím programu mateřské školy. Praha: Portál, 2011. ISBN 978-80-7367-819-7.
 • VOLFOVÁ, Hana a Ilona KOLOVSKÁ. 1998. Rozcvičky v mateřské škole: výchova ke zdravému životnímu stylu : (náměty pro praktická cvičení). 1. vyd. Plzeň: Pedagogické centrum Plzeň, 62 s. Děti a sport. ISBN 80-702-0021-9.
 • VOLFOVÁ, Hana a Ilona KOLOVSKÁ. 2000. Rozcvičky v mateřské škole II: (náměty pro praktická cvičení). 1. vyd. Plzeň: Pedagogické centrum Plzeň, 102 s. Děti a sport. ISBN 80-702-0066-9.
 • VOLFOVÁ, Hana a Ilona KOLOVSKÁ. 2008. Předškoláci v pohybu: cvičíme jako myška, kočka a pejsek. 1. vyd. Praha: Grada, 118 s. Děti a sport. ISBN 978-802-4723-174.
 • VOLFOVÁ, Hana a Ilona KOLOVSKÁ. 2009. Předškoláci v pohybu: cvičíme jako zajíc, žába a had 1.vyd. Praha: Grada, 118 s. Děti a sport. ISBN 978-80-247-2748-6.
 • VOLFOVÁ, Hana a Ilona KOLOVSKÁ. 2011. Předškoláci v pohybu 3. 1. vyd. Praha: Grada, 120 s. Děti a sport. ISBN 978-802-4735-900.

.přírodní kosmetika s aloe a olivovým olejem